Visie

Wij willen allemaal meer invloed op ons eigen leven. We zijn allemaal in staat om onze werkelijkheid in meer of mindere mate te creëren. Alleen zijn we ons daar vaak niet bewust van. Als er iets gebeurt in ons leven dan zijn we vaak niet bewust wat onze rol is of was in het gene dat er gebeurt of gebeurd is.

Wat we dan wel weten is dat we het anders willen. We willen wel veranderen, alleen weten we vaak niet hoe en wat. Soms weten we wel wat we willen maar durven niet, of voelen ons geblokkeerd door van alles en nog wat. Dat kunnen omstandigheden zijn, mensen of onze eigen gedachten. Vaak zijn het zaken waar we naar ons idee geen grip op hebben en ook niet kunnen krijgen.

Een belangrijk onderdeel waar we aan kunnen werken is het besef dat wij onze gedachten kunnen sturen en daarmee invloed hebben op onze wereld en ons leven. Dit brengt een grote verantwoordelijkheid met zich mee. En het is ook aan ons om de keuze te maken om deze verantwoordelijkheid te nemen. De verantwoordelijkheid voor ons leven zoals we dat nu leven met alle aspecten en alle onderdelen die niet allemaal even makkelijk zijn. En door juist deze moeilijke punten aan te pakken, er mee aan het werk te gaan, er de verantwoordelijkheid voor te nemen ontstaat er ruimte voor ontwikkeling, groei en inzicht.

In al deze situaties in ons leven is er 1 factor altijd aanwezig en dat zijn we zelf. En dat is ook het meest effectieve en efficiënte om aan te werken als we iets in ons leven willen veranderen. En er zijn heel veel verschillende manieren om aan jezelf te werken en je leven te veranderen zoals je dat zelf wilt. Een hele directe manier om dit te doen is doormiddel van communictie, met de ander als ook met jezelf. Door dit te onderzoeken hoe je zelf communiceert en vaardigheden leert om dit te verbeteren bereik je al heel veel. Zoek een manier de bij je past, bij iemand die voor jou werkt, waarbij je het gevoel en het idee hebt dat alles er op gericht is om jou te ondersteunen en jou de mogelijkheden geeft om de verandering die jij wilt ook tot stand te kunnen brengen. In dit proces draait het om jou, dus neem alleen genoeg met wat jij wilt, wat jou een goed gevoel geeft en wat jij denkt dat goed is voor jou.