NU-methode

We willen allemaal een gelukkig en gezond leven. Hoewel we vaak het bij andere leggen zijn we zelf verantwoordelijk voor ons eigen leven. Maar het is niet altijd makkelijk om deze verantwoordelijkheid te nemen. Dit kan komen door angsten, gewoonten, patronen, of allerlei gebeurtenissen in het heden of verleden. Die angsten en gewoonten enzovoort kunnen blokkerend werken. Deze blokkeringen kunnen op verscheidende manieren opgelost worden. 


Eén van deze manieren is met de NU-methode. Tijdens een sessie worden thema’s, gedachtes, angsten en andere zaken onderzocht door onder andere vragen te stellen en door middel van een spiertest. Met deze spiertest wordt er rechtstreeks met het eigen systeem gecommuniceerd, daardoor kan er ook gekeken worden wat er onbewust aanwezig is en wat blokkerend kan werken. De blokkeringen kunnen vervolgens opgeheven of geherprogrammeerd worden door in een meditatieve staat contact te maken met ‘de Bron’,’het Al’,’De Schepper van al wat is’. En waar te nemen, een stukje quantumfysica.


Met de NU-methode kunnen de blokkeringen opgeheven worden waardoor er ruimte ontstaat om opnieuw keuzes te maken in situaties waar voorheen gehandeld werd van uit angst, gewoonte of handelen waarbij men onbewust was.


Want hoe meer verantwoording je neemt voor je eigen leven en daar bewust van bent, hoe gezonder, energieker, helderder, evenwichtiger, creatiever en krachtiger je bent.


Neem je eigen verantwoordelijkheid en je staat in je eigen kracht.